04/2014

Da duonnas e stoffas               

 

Hoz regna liberted totela e variaziun sainza fin. A do da tuot.Chi gira mez nüd – stoffa ligera – matta libra? Voul ella forsa dir: guardè’m - nu’s vain la vöglia da’m tucher? Ma scha’m guardast, clami la pulizia per molesta!

Chi as zoppa suot muntagnas da vettas largias, sfurmedas indefiniblas, tuot materiel natürel, culurieu asvessa, fat a maun – mieu ego es öko! ..u tegn’la forsa zuppo ün corp sfurmo, ch’ella ödiescha?

Chi as decorescha scu ün bös-chin da Nadel a Pasqua – scutta ella forsa: guarda’m, che Schnüggerli cha sun, piglia’m sün tieu schnuogl, eau sun tia poppa!

Chi as suoglia da pè a cho cun stoffa s-chüra, eleganta – ans voul ella avertir, e dir – eau sun libra da’m suottametter cumplettamaing a mieu hom, a nossa religiun, a reglas e tradiziun – mias armas tegni zuppedas, stò luntaun!

Chi vo adüna zieva la moda la pü nouva – es que üna demonstraziun da dominanza, da cumpetenza, da superiurited?

Chi gira cun stoffa da l’an passo, cha’s po puster tar Cornelia e cumpagnia bella al principi da la nouva stagiun, cun ün rabat da 70%. Voul quella donna dir: nu’m guarder – eau nu d’he neir na temp da’m guarder i’l spievel. Stoffa nu m’interessa ed eau nu vögl interesser ad üngün? Pcho pels raps ed a basta da nu girer nüda.

Ma che esa culs nüds chi giran illa Svizra occidentela, chi rampchan sün bös-chs e giran sün sendas e spihs illas alps appenzellaisas? Che esa da dir cò?

Els nun haun vstieus ed eau nu d’he pleds!

 

Annemieke