09/2014

A nu daun pos! Uossa vögliane ün 'Kraftwerk light' (Coca-Cola light) a La Punt - Chamues-ch.

Nun es la decisiun steda clera e netta ed evidainta? A pretendan, cha que vegna a render in x ans?

Carla N., S.

  • A nu daun pos, propi na!
    Eir las vals laterelas da l'Engiadina nu sun regenerablas.
    Ed alura, chi mê so da dir che cha l'avegnir ans porta? La previsiun dals profets dals 'x-ans' es i'l pü ot grô dubitaivla.

 

 

 

Eu n'ha let, cha'l stadi stopcha servir al pövel. Cha l'economia haja eir ella da servir al pövel, ma cha'ls exponents da tala hajan uossa schmiss da servir al pövel. E cha quels pajan a las regenzas, per cha quellas nu servan neir brich plü al pövel, dimpersè ad els. Els dischan nempe cha be üna economia chi po far quai ch'ella voul possa servir al pövel.

Eu sun gnü tuot confus da quist 'servir a chi': Che dist tü, Giongion?

Felix Vallun

  • Eu di, cha quel chi ha dit quai, ha dit la vardà. Ma sajan precuats e - scha pussibel - eir güsts: nöa tuot las regenzas (o regents) nu's laschan cumprar da l'economia e tilla servan dimena da lobbyists.