09/2014

Handy, smartphones, tablets etc.

üna mutaziun da gens?               

 

Ün gen es ün tagl da la DNA sco portader local d’üna successiụn ereditaria, d’ün factur d’ierta chi definischa ed influenzescha üna fuormaziun d’ün indizi particular. El es dimena portader dad infuormaziuns d’ierta; meglder dit: el po esser ün portader. L’intelligenza per exaimpel nu deriva adüna dals perdavants, ella po eir s’impatrunir svessa. I nu sto neir na esser, cha’ls uffants tschüffan tuots il medems gens da lur genituors. Da duos figls po per exaimpel ün iertar ils gens da la chatscha dal bap e tschel il dun da musicalità da la mamma. L’ün es ün bun chatschader, tschel ün bun musicist. Ils cromosons cuntegnan ils gens e sun tras quai eir respunsabels per infinitas infuormaziuns d’ierta. Sco manzunà, l’uman nun acquista tuot sias indinaziuns e qualitats tras ils gens, el tillas po eir appropriar svessa. Davo po el dar inavant ils “nouvs” gens a seis descendents, uschè as lascha declerar faquint l’evoluziun da l’uman.

 

Mettaina uossa il cas, cha gens pon eir gnir infiltras, saja que tras regenzas, religiuns, organisaziuns o firmas. Co oter as poja declerar il fat, cha umans as laschan armar per coppar ad oters o usurpar ün ödi sün otras gruppas socialas > razzissem e genozids? Actualmaing eir las acziuns terroristicas dal SI (stadi islam). Eu discuriss in quists cas d’ün defet da cromosons impustüt masculins! Ün’infiltraziun da gens tipicamaing economica es l’industria da computers, internet, google, facebook. L’industria da Silikon Valley infiltrescha l’umanità cun ün gen chi til maina in üna situaziun dependenta e tras la manipulaziun dals gens, voul dir la transmissiun cromosona totala ans voulan els far crajer, cha no nu pudain plü viver sainza telefonin, computer, twitter e l’infuomaziun totala virtuala globalisada. E che capita cun quels pacs chi nu sun gnüts infectats da l’injecziun da quists gens e chi vivan amo cun colliaziun na virtuala e digitala culs conumans? Pon els in avegnir amo tour part a la vita cumünaivla? As intrategner tanter pêr, cun spiert ed orma umana. L’adopziun generala mundiala dal gen da l’internet pudess ün bel di manar a la fin da la cultura umana, voul dir dal homo sapiens. Forsa ch’ün bel di ils roboters piglian il suraman sün quist muond. E quels consistan dad electronica e na da cromosoms. Ils gens tschiran via e l’umanità svanischa. Üna previsiun fatala, ma na impussibla.

 

PS:   Chi chi nun es persvas da mia prognosa: Guardai il film “Her”, a Spike Jonze love story.  

 

CASA